logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Voormalige gemeente Sneek was niet actief betrokken bij onteigening Joods Vastgoed

De voormalige gemeente Sneek is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet actief betrokken geweest bij de onteigening van Joods Vastgoed. Ook speelde de gemeente na 1945 geen actieve rol bij het rechtsherstel van dit vastgoed. Verder is er geen bewijs gevonden dat de gemeente naheffingen en boetes heeft opgelegd aan Joodse vastgoedeigenaren die na de oorlog terugkeerden naar Sneek.

Dit zijn de conclusies van het onderzoek ‘Alles verloren?’: een onderzoek naar de onteigening en rechtsherstel van Joods vastgoed in de gemeente Sneek, 1940-1954, dat Ruby de Vries in de eerste helft van dit jaar in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft uitgevoerd ter afsluiting van haar masteropleiding Geschiedenis Vandaag aan de Rijksuniversiteit Groningen. Burgemeester Jannewietske de Vries: “Tijdens de bezetting moesten veel Joden ondergaan hoe het vastgoed dat zij bezaten in beslag werd genomen en door de Duitse bezetter werd doorverkocht. Het is goed om te weten dat hier in Sneek geen sprake van is geweest.”

Tijdens de bezetting moesten veel Joden ondergaan hoe het vastgoed dat zij bezaten werd onteigend en door de Duitse bezetter doorverkocht. Het onderzoeksprogramma Pointer deed onderzoek naar deze praktijken, aan de hand van de nieuw gedigitaliseerde vastgoedboeken die door de Duitsers werden bijgehouden. Deze zogenoemde Verkaufsbücher bieden een inkijkje in de grootschalige onteigening van Joods vastgoed in de Tweede Wereldoorlog.  Van de ruim 7.000 panden en kavels die in de boeken staan, konden van meer dan vijfduizend de locatie worden achterhaald. Door incomplete of verkeerd ingevoerde gegevens en gewijzigde straatnamen lukte het niet om alle huizen op de kaart te zetten. In Sneek ging het om 49 percelen, 49 percelen die toebehoorden aan Joden en niet allemaal in de Verkaufsbücher staan vermeld.

Ruby de Vries geeft op 30 september 19.30 uur een presentatie over haar onderzoek in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Aanmelden kan via dit formulier.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae