logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Torenrondleidingen in de maand mei, met bouwkundig opzichter Siepie Wijbenga

In de meivakantie kun je een rondleiding op de torenzolder boeken onder begeleiding van bouwkundig opzichter Siepie Wijbenga, die vanuit gemeente Súdwest-Fryslân nauw betrokken was bij het opstellen van de plannen en de uitvoering van de restauratie van de toren. 

Siepie gaat vertellen over de geschiedenis van het raadhuis en hij staat specifiek stil bij de bouw van het gebouw en de restauratie / herbestemming in 2020 en 2021. Verder ga je een kijkje nemen op het torenplateau aan de (onderzijde) van de toren waar je een goed beeld krijgt van de schade die was aangericht door de Bonte Knaagkever en van de ingrijpende werkzaamheden die tijdens de restauratie zijn uitgevoerd.

Per rondleiding is er plaats voor maximaal 15 personen. Je kunt deze rondleiding boeken op de volgende data:

- woensdag 1 mei om 14:00 uur
- zaterdag 11 mei om 14:00 uur
- woensdag 15 mei om 14:00 uur

De kosten zijn € 7,95 per persoon
Aanmelden kan via deze link >

 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae