logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Titus Gedenkdag Fryslân | 27 juli | Programma in Dokkum en Bolsward

Sinds de heiligverklaring van pater en journalist Titus Brandsma in 2022 is elk jaar op 27 juli de Titus Gedenkdag Fryslân, een programma met actuele thema’s in de geest van Titus Brandsma in Dokkum en Bolsward. 

In de katholieke traditie is de naamdag van de heilige de dag na zijn sterfdatum. In het geval van Titus Brandsma: 26 juli 1942 in concentratiekamp Dachau. De herinnering en actualiteit van H. Titus wordt herdacht in zijn geboorteplaats Bolsward (Oegeklooster) en bedevaartsoord Bonifatiuskapel in Dokkum. Dit noordelijk heiligdom is sinds 1926 door Titus geïnspireerd en opgericht en nu verbonden met de devotie voor twee heiligen. De jaarlijkse Titus Gedenkdag Fryslân is een initiatief van Museum De Tiid, St. Katholiek Documentatiecentrum Friesland, Bonifatiuskapel Dokkum i.s.m. de H. Titus Brandsma Parochie in Bolsward.


Programma Titus Gedenkdag Fryslân | zaterdag 27 juli 2024

Dokkum – Bonifatiuskapel
10.00 uur Inloop met koffie/thee
10.30 uur Karmelitaanse Getijdenviering door leken Convent Karmel Noord. Woord- en gebedsviering met Friese teksten, muziek en liederen. M.m.v. musicus/pianist Chris Fictoor, pastoraal werker Susan Boukema (lector) en pastoor Bert van der Wal. Terugblik op de voettocht naar de Bonifatiusbron, die Pater Titus in juli 1924, een eeuw geleden, maakte.  
11.15 uur Gastlezing prof. Inigo Bocken over zijn nieuwe biografie: ‘Titus Brandsma, denker voor Gods aangezicht’. Het boek is verkrijgbaar. Gelegenheid tot signeren door de auteur. | Aanmelden >
12.00 uur Lunch (op aanvraag) Rondleiding in de Titus Brandsma Pelgrimskapel en de kunstzinnige kruiswegstaties van pater Titus en Jac Maris in het Processiepark. Soep en broodjes op aanvraag. Kosten: € 10, --. Opgave tot uiterlijk 24 juli via info@bonifatiuskapel.nl . O.v.v.: ‘Lunch Titusdag’.

Bolsward – Museum De Tiid 
14.00 uur Beiaardier Klaas de Haan bespeelt het carillon - een tiental muziekstukken waaronder het Nada te Turbe 
15.00 uur Gastlezing in De Tiid van kunstenaar Evert Esselink: over Titus en de media en de hedendaagse beeldvorming van 'nationaalsocialisme' in sociale media en kunst | Aanmelden >
16.00 uur Presentatie wandelroute In het spoor van Titus - Langs plaatsen in Bolsward die een rol speelden in het leven van Titus Brandma
16.30 uur Tijd voor bezoek aan het museum of het lopen van de wandelroute
18.00 uur Diner (op aanvraag) via Blend, in het Auditorium in Cultuur Historisch Centrum De Tiid. Keuze uit drie verschillende hoofdgerechten: Zalmfilet (€19,50) Varkenshaas in roomsaus (€21,50) of Diamanthaas (€23,50). Reserveren tot uiterlijk 24 juli via deze link >

Bolsward - Sint Franciscusbasiliek
19.00 uur
Eucharistieviering met bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
20.30 uur Basilicalezing ‘In exilio spes – In ballingschap is er hoop’ | Gastlezing van bisschop Ron van den Hout over zijn wapenspreuk en de betekenis van H. Titus Brandsma.   

  

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae