logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws overzicht

Gemeentearchief

Het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân bevat een schat aan informatie over onze gemeente en onze inwoners. Wil je archiefstukken inzien? Maak dan van te voren een afspraak. 

 

Wanneer je het gemeentearchief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal dingen: 

 • Je kunt langskomen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur, met uitzondering van de feestdagen. Maak twee dagen van tevoren een afspraak via www.sudwestfryslan.nl/archief of bel met 14 0515.
 • Gemeentearchivaris: Jack de Vries, j.b.devries@sudwestfryslan.nl, 06-11777974
 • Vergeet niet jouw eigen laptop, macbook of iPad mee te nemen. Wifi is aanwezig.  
 • Vermeld bij het maken van een afspraak, indien mogelijk, welke stukken je wilt inzien. Wij leggen ze dan alvast voor jou klaar; 
 • Heb je een afspraak gemaakt? Meld je bij binnenkomst bij de informatiebalie. Het gemeentearchief bevindt zich op de eerste etage. Tassen en jassen moet he opbergen in de daarvoor bestemde locker.
 • Breng je voor het eerst een bezoek aan het gemeentearchief? Dan krijg je een exemplaar van het bezoekersreglement. In het bezoekersreglement staat informatie over de gang van zaken wanneer je het archief wilt bezoeken en raadplegen. 
 • Auteursrechten en privacy
 • De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten die over personen gaan zijn niet openbaar. 
 • Voor een scan of kopie betaal je administratiekosten. 
  • Als onze archiefmedewerkers iets voor je moeten uitzoeken of opzoeken, kost dat € 15,00 per kwartier.
  • Een scan op formaat A4 € 0,90 per pagina
  • Een scan op formaat A3 € 1,60 per pagina
  • De rekening sturen wij achteraf.  

Raadplegen van beperkt openbare archieven

De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten over nog levende personen kunnen beperkt van openbaarheid zijn uitgesloten. Als je beperkt openbare stukken wilt raadplegen, stuur je een mail naar www.sudwestfryslan.nl/archief Vermeld hierin:

 • je naam, adres, postcode en woonplaats;
 • indien bekend het archief en inventarisnummer(s) die je wilt inzien;
 • het doel van jouw onderzoek;

Voorwaarden

 • de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen gegevens wend jij slechts voor het doel van jouw onderzoek aan;
 • je maakt geen reproducties (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot foto/kopie/scan) van beperkt openbare documenten;
 • je verwerkt de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen gegevens in overeenstemming met de Auteurswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving. Dit betekent in ieder geval dat het niet is toegestaan de uit de beperkt openbare archieven van de gemeente verkregen persoonsgegevens zodanig te publiceren. Of op andere wijze openbaar te maken, dat het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt. Of bij de aangelegenheid betrokken personen of hun directe nabestaanden, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;
 • je onderschrijft dat onder publiceren of openbaarmaking niet alleen het publiceren in boek, tijdschrift of op internet wordt verstaan, maar ook mondelinge of schriftelijke mededelingen aan derden, waaronder ook de betrokken personen zelf;
 • je aanvaardt de volledige aansprakelijkheid, zowel in strafrechtelijke als civielrechtelijke zin, voor (de gevolgen van) onzorgvuldig gebruik van de aan inzage ontleende gegevens en jij vrijwaart de gemeente tegen aansprakelijkheidstelling, voortvloeiende uit het verlenen van toegang tot de archiefbescheiden. 

Wil jij jouw archieven en/of foto's onderbrengen in De Tiid? Mail dan naar www.sudwestfryslan.nl/archief om de mogelijkheden te bespreken. 

Meer informatie

 

Datum

23 juli 2024

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae