logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Verhalen

23/01/2020

Titus Brandsma

De vlakbij Bolsward geboren Titus Brandsma werd in 1985 als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard. Meer…

23/01/2020

Gysbert Japicx

De grote verdienste van Gysbert Japicx is dat hij aangetoond heeft dat de Friese taal zich er heel goed voor leent om in te dichten.  Meer…

23/01/2020

Praten als Brugman

Bolsward kreeg van Filips de Goede in 1455 stadsrechten, mede dankzij de bemiddeling en redenaarskunst van pater Johannes Brugman. Meer…

07/05/2020

Archief Stavoren verdween in Zuiderzee

Het had weinig gescheeld of er was in De Tiid geen archief van de gemeente Stavoren aanwezig geweest. Meer…

07/05/2020

De stormvloed van 1825

In 1825 leidde een stormvloed tot ernstige dijkdoorbraken en overstromingen, waardoor in de gehele provincie 17 mensen omkwamen Meer…

23/01/2020

VV Sneek pakt landkampioenschap

Voetbalvereniging Sneek is de enige Friese club die er in in 1970 in slaagde het landskampioenschap te behalen. Meer…

23/01/2020

Reahûs, een katholieke enclave

Súdwest-Fryslân bevat een aantal katholieke enclaves. Reahûs is daar een van. Meer…

23/01/2020

Baltisch/Pools eikenhout kwam in 1613 naar Bolsward

Lang is aangenomen dat het hout dat werd gebruikt voor de bouw van het stadhuis in Bolsward, afkomstig was uit Duitsland. Meer…

23/01/2020

Bedelende en stelende landlopers

Vooral het platteland in onze gemeente ondervond eeuwen lang veel last van bedelende en stelende landlopers. Meer…

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae