logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Archiefstuk van de maand maart

Deze maand brengen we een archiefstuk onder de aandacht wat uit het familiearchief komt van de familie Houtsma. 

De familie Houtsma

Makkum, en later Irnsum, vormen het decor van de familiegeschiedenis van de Houtsma's. Het verhaal begint bij Otte Everts, die zich in 1757 vestigt in Makkum. Eerst als bakker, en daarna als koopman en houthandelaar. In Makkum wordt een stuk bouwland gekocht, en in 1777 de houtzaagmolen gebouwd die uiteindelijk de naam ''De Eendracht'' krijgt. De houtzaagmolen gaat een generatie verder, zoon Evert Ottes neemt in 1811 de naam Houtsma aan. Na de Napoleontische tijd was er een bloeide de economie op en daarmee ook de houthandel. Evert Ottes Houtsma, die steeds ouder begint te worden, zorgt ervoor dat zijn toen tienjarige zoon al werd aangewezen als toekomstig opvolger. Het molenaarsberoep blijft nog enige tijd in de familie, maar is niet altijd meer de kern van werkzaamheden. Otte Houtsma, stopt in 1852 als houthandelaar, en wordt in november 1851 gekozen als burgemeester bij de gemeenteraadsverkiezingen voor Rauwerderhem. 

 

Felicitatiegedichtje

Het archiefstuk laat een felicitatiegedichtje zien in een ovalen tekening, met kleurrijke randen, waarbij onder andere de houtzaagmolen van de familie zichtbaar is, de molenaarswoning en het dorpszicht. De felicitatie is naar aanleiding van de geboorte van Berbera Houtsma, dochter van Feikje Maria Petronella Horreus Laurman en Otte Everts Houtsma. Ze is het eerste kind van Otte en Feikje, na Berbera. Krijgen ze  nog drie zonen: Evert Ottes, Martinus Theodorus en Dirk Ottes.

De tekening en het gedichtje is gemaakt door Hugo M. Laurman, die het schrijft aan zijn zuster Feikje in 1840.

De tekst luid:

‘Lieve zuster!' Lieve zuster ik wensch u veel heil en zegen met uw kleine Berbera op al haar wegen. Op dat gij met haar nog leve menig jaar. In blijdschap en in vreugd. En dat gijn over haar verheugt. U liefhebbende broeder.

H. M. Laurman. 1840’


Dit archiefstuk of een ander archiefstuk raadplegen? neem contact op met archief@sudwestfryslan.nl voor uw vragen of om een afspraak te maken voor de studiezaal. 

 

Bronnen:
1. De Familie Houtsma

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae