logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Reahûs, een katholieke enclave

Súdwest-Fryslân bevat een aantal katholieke enclaves. Reahûs is daar een van.

Op drift

Na de Reformatie (een periode in de 16e eeuw waarin de Protestanten zich afscheidden van de Rooms-Katholieke Kerk omdat ze niet tevreden waren met veel gebruiken in de Rooms-Katholieke Kerk) raakte het Friese katholieke bevolkingsdeel op drift; een aantal priesters bleef evenwel op zijn plaats en was voornamelijk in de Zuidwesthoek actief, al dan niet onder bescherming van adellijke families die niet met de Reformatie waren meegegaan. Daardoor ontstonden, tegen de verdrukking in, diverse katholieke enclaves waarvan de inwoners soms voor meer dan negentig procent katholiek waren (en zijn).

Rode dakpannen

Voorbeelden in onze gemeente zijn Easterwierrum en Reahûs (Roodhuis). Dat laatste dorpje dankt zijn naam aan een boerderij met rode dakpannen, waar een groep Rooms-Katholieken voor het eerst in de zeventiende eeuw regelmatig bijeenkwam. In 1886 werd een stuk grond aan de hoger gelegen dijk aangekocht, waar Alfred Tepe zes jaar later zijn Sint-Martinuskerk situeerde. Om parochianen tot grote offervaardigheid te bewegen, was er - zoals gebruikelijk - een bouwpastoor aangesteld in de persoon van Joannes Gerardus ten Bokum. Zijn naam leeft voort in één van de vijf straatnamen van het dorp.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae