logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

De stormvloed van 1825

In 1825 leidde een stormvloed tot ernstige dijkdoorbraken en overstromingen, waardoor in de gehele provincie 17 mensen omkwamen

Marten Dirks Meeuwes

Vooral het grondgebied van onze huidige gemeente werd zwaar getroffen.  In Hindeloopen kwam de 23-jarige ongehuwde Marten Dirks Meeuwes om het leven. In zijn overlijdensakte staat hierover het volgende vermeld: “Op de vierde de maand February des voordemiddags Elf Uren, in den Vloed plaats hebbende Storm by Bintebrug is verongelukt en overleden’.

Hulpacties

Voor zijn moeder werden hulpacties op touw gezet. Maar ook aan inwoners die door de storm schade hadden opgelopen werd gedacht, Zo verloor Anne Fekkes 20 schapen ter waarde van 100 gulden, Sjoerd Klazes zijn huisraad ter waarde van 150 gulden. Gelukkig werd de schade vergoed.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae