logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Baltisch/Pools eikenhout kwam in 1613 naar Bolsward

Lang is aangenomen dat het hout dat werd gebruikt voor de bouw van het stadhuis in Bolsward, afkomstig was uit Duitsland.

Balkenlagen

Recent onderzoek door dendrochronoloog Paul Borghaerts wijst uit dat dit voor de zogenaamde sleutelstukken weliswaar wel het geval is, maar voor de balkenlaag van verdiepingsvloer niet. Deze balken zijn gemaakt van Baltisch/Pools eikenhout en in 1613 naar Bolsward gebracht. Dit hout is nog nergens eerder in balkenlagen aangetroffen in Fryslân, wel in schilderijen. Het Bolswarder stadhuis werd gebouwd tussen 1614 en 1617.  

Jaarringenonderzoek 

Borghaerts is gespecialiseerd is dendrochronologie of jaarring(en)onderzoek. Dit is een wetenschapsdiscipline die zich bezighoudt met het dateren van houten voorwerpen of archeologische vondsten aan de hand van in de voorwerpen herkenbare groeiringen

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae