logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Praten als Brugman

Bolsward kreeg van Filips de Goede in 1455 stadsrechten, mede dankzij de bemiddeling en redenaarskunst van pater Johannes Brugman.

Predikreiziger

Brugman werd omstreeks 1400 geboren in Kempen en overleed in 1473. Hij is vooral bekend van zijn reizen, waarmee hij veel mensen probeerde te overtuigen in preken om een eenvoudig christelijk leven te leiden. Hij begon zijn predikreizen in Rijnland en Westfalen, maar zijn echte faam begon toen hij rond 1452 begon rond te trekken in wat nu Nederland heet. Hij zag zichzelf vernoemd in het gezegde ‘praten als Brugman’

Iedereen gelijk

Terugkerende thema's in Brugmans preken waren: gokzucht, zondagsontheiliging, burgeroorlogen (tussen Schieringers en Vetkopers) en steekpartijen op de kermis. Zijn preken sloegen bij de mensen aan, omdat hij niet naar rangen en standen keek; iedereen was voor hem gelijk. Brugman preekte daarnaast zowel in kerken, kloosters als in het openbaar: in de open lucht of op dorps- en stadspleinen.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae