logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Archiefstuk van de maand

Elke maand brengen wij een bijzonder archiefstuk onder de aandacht. 

Oud archief Staveren

Dit archiefstuk maakt deel uit van het archief van het voormalige stadsbestuur van Staveren van voor 1580. Na 128 jaar, is het archief van de vroegere gemeente Staveren over de periode van 1331-1815 weer bij de rechtmatige eigenaar, de gemeente Súdwest-Fryslân. Deze archiefstukken worden gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt, met behulp van het programma; Transkribus.

Plakkaat van Karel V

De afbeelding is de eerste pagina van 3 archiefstukken, die aaneengehecht zijn. Het betreft een plakkaat van keizer Karel V. Karel V was vanaf 1506 tot 1555 landsheer van de Nederlandse gewesten, en van 1516 tot 1556 als Karel I koning van Spanje. Het plakkaat is opgemaakt op 9 september 1551, en gericht aan Johan van Ligne (1525-1568). Johan van Ligne was de graaf van Aremberg, en stadhouder van Friesland, Overijssel en Groningen.

Verbod goederen uitvoer

Het plakkaat legt een verbod op op ‘coopmanscappen’ (goederen) uit te voeren naar Frankrijk, direct of indirect, en het verbod goederen in te voeren die oorspronkelijk uit Frankrijk, en haar bondgenoten komen. Dit allemaal wegens de oorlog tussen Karel V en de koning van Frankrijk. Er wordt geschreven dat er in moet worden voorzien om geen goederen meer uit te voeren naar Frankrijk, om de versterkingen en profijt wat Frankrijk normaliter uit de handel haalt, tegen te gaan. En enkel goederen aan te nemen die uit neutrale landen komen, van herwaarts over, over land en zoete wateren, komende van koningen, prinsen en heren die met ‘ons’ zijn verbonden, en die geen banden hebben met de ‘tegen partij’.

Digitaliseren

In de loop van 2022 zullen de archiefstukken van het stadsbestuur van voor 1580 gedigitaliseerd zijn, en toegankelijk voor een ieder die er nieuwsgierig naar is. Dan kan men zelf lezen, wat Karel V nog meer opdroeg aan de graaf van Aremberg.

 

 

 

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae