logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

02/10/2023

Maand van de Geschiedenis: Eureka! Van perkament tot usb-stick

  De ontdekkingen in het vastleggen van informatie door de eeuwen heen. Meer…

22/02/2023

Ontdek de archiefschatten van Súdwest-Fryslân

Heb jij altijd al willen weten wat er allemaal ligt opgeslagen in het archiefdepot in De Tiid? Of wat het oudste archiefstuk is en wat er is te vinden over de Tweede Wereldoorlog? En hoe wij de 8 kilometer aan archiefstukken ordenen? Meer…

28/09/2023

Geef je op voor workshop 'De wereld van archieven'

In het gemeentearchief van Súdwest-Fryslân is heel veel informatie te vinden. Maar welke archieven zijn er bij het gemeentearchief en hoe zoek je in deze archieven? Meer…

22/09/2023

11 oktober lezing over onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië

Jan van der Kuur en  Ronnie Matitawaer vertellen het aangrijpende verhaal over wat hun vaders hebben meegemaakt tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (Indonesië). Meer…

19/09/2023

Wie woonde omstreeks 1935 waar in Sneek ?

Voor wie op zoek is naar voorouders of wie vroeger in jouw huis woonde zijn adresboeken waardevolle bronnen. Hierin kun je ook zien welk beroep jouw voorouders hadden of waar welk bedrijf zat. En of zij telefoon hadden. Meer…

18/09/2023

‘Eerst de bal’; anekdotes over de geschiedenis van het voetbal in Súdwest-Fryslân

Gemeentearchivaris Jack de Vries neemt jou mee in de geschiedenis van het voetbal in Súdwest-Fryslân. Geen opsomming van dorre feiten, maar anekdotes die hij vond in boeken, kranten en archieven. Meer…

08/09/2023

Schoolbestuur Lollum maakte in Tweede Wereldoorlog geheime notulen: Joodse kinderen werden niet gemeld

Het schoolbestuur van de Christelijk Nationale Schoolvereniging in Lollum hield in 1941 en 1942 in het geheim een schriftje bij met notulen van hun vergaderingen. Deze notulen zijn bewaard gebleven en laten zien waarom Lollum ook wel het ‘Engelse dorp’ werd genoemd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Meer…

04/09/2023

Ruim 1500 krantenartikelen over het cultureel en economisch leven in Bolsward en omgeving online te raadplegen.

Op gezag van het Militair Gezag, district Sneek veranderde de naam De Jongs Nieuwsblad direct na de Tweede Wereldoorlog in Bolswards Nieuwsblad. Het Militair Gezag wilde namelijk dat alle streekbladen hun overwegend commercieel karakter zouden verliezen en meer aan voorlichting gingen doen. Meer…

28/08/2023

53 Bolswarder archieven in kaart gebracht

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft 53 archieven van in hoofdzaak verenigingen en stichtingen in kaart gebracht.  Meer…

17/08/2023

70 jaar Workumer geschiedenis op een digitaal presenteerblad beschikbaar

‘Op den 5 februari ontstond brand in de huizinge van den heer S.M. Gaastra aan het Marktplein. Door flinke werking der spuiten was de brand spoedig gebluscht.” Meer…

16/08/2023

Waaraan stierven inwoners van de vroegere gemeente Baarderadeel?

  In het archief van de vroegere gemeente Baarderadeel bevinden zich zogenaamde ‘doodsbriefjes’ over de periode 1900-1912. In die doodsbriefjes tekenden artsen vroeger de doodsoorzaak op van inwoners. Zij moesten zo’n verklaring vervolgens doorsturen naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van een gemeente.Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een aantal van die, soms lugubere, doodsoorzaken op een rij gezet Meer…

03/08/2023

Om de meer | Verhalen over verleden, heden en toekomst van het landschap van Midden – Fryslân

Als onderdeel van Vrijdagavond verhalenavond wordt op 08 september om 19.30 uur het verhaal verteld over het landschap van Midden – Fryslân. Meer…

05/07/2023

100 jaar Mythe Maison D'Artiste

Renaissance van het Modernisme09 juli - 08 oktober 2023   Meer…

28/06/2023

Waar bevond zich welk huis in Bolsward?

In veel plaatsen werden de adressen vroeger anders geschreven dan nu. Zo ook in Bolsward. Daar werden de adressen tot 1921 opgeschreven als wijkletter + nummer. Bijvoorbeeld ‘C308’ of ‘F25’. Meer…

16/06/2023

Bijzonder verhaal van een bezoeker aan het Gemeentearchief

14 juni jl. bracht een mijnheer (hierna te noemen M.) een bezoek aan het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân. Niets bijzonders zou je denken. Totdat hij de reden van zijn bezoek vertelde. Meer…

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae