logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Vrijwilligers druk bezig met toegankelijk maken bevolkingsregisters

Drie weken na de start van het project 'Fan wa bisto ien?' op www.velehanden.nl, zijn de bevolkingsregisters van IJlst, de kleinste voormalige gemeente van Súdwest-Fryslân, allemaal dubbel ingevoerd.

Ook de controle schiet mooi op. Zodra ook dit is afgerond, gaat het gemeentearchief aan de slag om deze bevolkingsregisters zo snel mogelijk beschikbaar te stellen op www.allefriezen.nl

De invoer van de qua inwonertal een na kleinste voormalige gemeente (Stavoren) gaat eveneens crescendo. 59 % is inmiddels dubbel ingevoerd en 53% is gecontroleerd. 11% van alle scans is onbruikbaar, bijvoorbeeld doordat de pagina's leeg zijn of er een kaft is gescand. Het percentage scans van Stavoren dat door de handen van vrijwilligers is gegaan bedraagt nu dus 70%. Nog 568 scans te gaan en dan kan ook deze serie bevolkingsregisters over niet al te lange tijd on-line. 

Ook het toegankelijk maken van de andere voormalige gemeenten van Súdwest-Fryslân is goed op stoom. Van de in totaal 85.000 scans is nu 8% dubbel ingevoerd en ruim 6% gecontroleerd.

Meedoen aan dit project? Ga naar www.velehanden.nl en meld je aan.

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae