logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Het trieste verhaal van de tweeling Hooghiemster uit Stavoren

Een even onwaarschijnlijke als trieste vondst door 1 van de bijna 200 vrijwilligers die sinds 7 februari jl. bezig zijn met het on-line toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân over de periode 1850-1922.

Bij controle van een scan uit het bevolkingsregister van Stavoren stond deze opmerking van een van de invoerders: "Ekke en Sietske Hooghiemster staan aangegeven als geboren respectievelijk 1 april 1906 en 2 april 1906. Hoewel dit technische mogelijk is, wel graag nagaan of dit klopt!"

Beide namen zijn te vinden op www.allefriezen.nl  en inderdaad, wel een tweeling, maar op 2 verschillende dagen geboren. Ekke op 1 april om half twaalf 's middags, Sietske de volgende dag om 5 uur 's ochtends. Een zware bevalling dus. Helaas zijn ze niet oud geworden: Ekke maar 5 dagen en Sietske 2 dagen. Vader Hooghiemster moest dus bijna elke dag naar het stadhuis om eerst zijn kinderen aan te geven als geboren en daarna om de overlijdens aan te geven. Hij was predikant, dus wellicht dat hij hoop en troost heeft gevonden en kunnen bieden.

Ook meehelpen aan het toegankelijk maken van onze bevolkingsregisters? Ga naar www.velehanden.nl maak een account aan en kies voor 'Fan wa bisto ien?'

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae