logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Heiligverklaring Titus Brandsma: 15 mei 2022

 

Vrijdag 4 maart 2022 heeft paus Franciscus tijdens een speciale bijeenkomst van kardinalen de aanstaande heiligverklaring van de zalige Titus Brandsma bekrachtigd. De heiligverklaringsviering zal plaatsvinden op zondag 15 mei 2022 in het Vaticaan in Rome.

Huis van verhalen, Museum De Tiid en Stichting Titus Brandsma Museum in Bolsward zijn zeer verheugd met dit bericht dat pater Titus Brandsma, in 1881 geboren als Anno Sjoerd Brandsma te Oegeklooster nabij Bolsward, binnenkort heilig verklaard wordt.

Titus was een Fries, familiemens, wetenschapper en hoogleraar, verzetsheld, journalist, martelaar en mysticus. Maar vooral was hij een intens gelovig, goed mens met een belangeloze bewogenheid voor zijn medemensen. Vanwege zijn strijd tegen de Duitse bezetter, het Nationaal Socialisme en voor de persvrijheid werd hij in januari 1942 door de Duitse bezettingsautoriteiten gearresteerd en stierf hij uiteindelijk op 26 juli van dat jaar in concentratiekamp Dachau. In 1985 werd hij als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard.

Nu zal Titus inderdaad een heilige worden. Wat een eer voor de Friese, Nederlandse katholieken, voor huidige en toekomstige bewoners van zijn geboortegrond. Er zal wereldwijd veel aandacht besteed worden aan deze heiligverklaring, maar met name ook in Bolsward en omgeving, waar al jarenlang een Titus Brandsma Museum was gehuisvest.

Sinds 10 sep 2021 wordt het gedachtegoed van Titus getoond in de vaste presentatie van Museum De Tiid, onderdeel van Cultuur Historisch Centrum De Tiid in het centrum van Bolsward. We willen Titus gedenken en vieren, als bijzonder mens, geloofsheld en voorbeeld in de (oecumenische) Kerk van alle tijden.  

Vanaf 27 juli 2021 zal in Museum De Tiid een speciale overzichtstentoonstelling te zien zijn. Te zijner tijd volgt meer informatie over de verschillende activiteiten die zullen worden georganiseerd in Bolsward en omgeving.

 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae