logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Originele Leeuwarder Couranten naar 'De Tiid'

Sinds dinsdag 15 maart jl. berusten alle originele Leeuwarder Couranten vanaf 1752 in 'De Tiid'. Een prachtige aanvulling op onze toch al zo rijke en omvangrijke collectie archieven. 

Oudste onder dezelfde naam opererende krant

De Leeuwarder Courant verscheen in 1752 voor het eerst, waarmee het de oudste nog onder dezelfde naam opererende krant is van Nederland. Het verscheen sinds 1879 als dagblad, waardoor de krant gerekend in aantal dagbladjaren nog voorbijgegaan wordt door enkele andere dagbladen. De Leeuwarder Saturdagse Courant werd uitgegeven door de boekdrukker Abraham Ferwerda. De eerste redactie werd gevormd door twee Hervormde dominees. In het begin stond er alleen maar buitenlands nieuws in, want dit was wat de lezers, voornamelijk kooplieden, aansprak. Later kwam er ook nationaal nieuws in de krant en pas sinds 1850 ook provinciaal nieuws. Na de dood van Ferwerda zette zijn schoonzoon Doeke Ritske Smeding de krant voort. Tot 1947 bleef de Leeuwarder in handen van deze familie.Beschaafde krant

De krant wilde een beschaafde krant zijn en plaatste daarom slechts "serieus" nieuws en was ook principieel tegen interviews. In 1893 kwam er een nieuwe hoofdredacteur die ook zorgde voor andere genres in de krant, maar interviews bleven tot 1930 uit den boze. Daarna verschenen er ook strips, reportages en verhalen over het dagelijks leven. In de Tweede Wereldoorlog werd door de Duitsers een NSB-hoofdredacteur aangesteld. Na de oorlog groeide de krant uit tot een provinciale kwaliteitskrant. Per 1 november 1969 ging de uit het verzet voortgekomen Friese Koerier op in de Leeuwarder Courant.
(bron: Wikipedia) 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae