logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Bevolkingsregisters IJlst en Stavoren on-line raadpleegbaar

Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, staan de bevolkingsregisters van IJlst en Stavoren, 1850-1922 op www.allefriezen.nl 

Zo'n 27.000 namen zijn geïndexeerd. In het gemeentelijk bevolkingsregister werd elk huishouden ingeschreven. Naast namen en geboortedata en –plaatsen zijn ook adressen, beroepen en kerklidmaatschappen opgenomen. Ook eventuele inwonende familieleden, kostgangers of bedienden werden bij het gezin ingeschreven. Daarmee zijn bevolkingsregisters een waardevolle bron bij tal van onderzoeken.

Ook meewerken aan het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân? Ga naar www.velehanden.nl > 'Fan wa bisto ien? Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân, 1850-1922. 

 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae