logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Archief gemeentebestuur Stavoren volledig in kaart gebracht

Het archief van de vroegere gemeente Stavoren over de periode 1932-1983 is volledig in kaart gebracht. Het gaat in totaal om 30 meter aan archiefstukken en honderden beschrijvingen. Historici, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen vanaf nu via het Friesarchiefnet zien welke archiefstukken er zijn. 

Het archief geeft een mooi beeld hoe Stavoren zich in de 20e eeuw heeft ontwikkeld en wat de rol van de gemeente daarbij is geweest. Bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, maatschappelijke zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. Het archief bevat ook veel informatie uit de Tweede Wereldoorlog en over de hulpverlening van schippers aan de gebieden die in 1953 getroffen werden door de watersnood.

Bijna alle stukken zijn openbaar en op afspraak via archief@sudwestfryslan.nl in te zien in het Cultuurhistorisch centrum ‘De Tiid’ in Bolsward.

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae