logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Archiefbronnenboek over Tweede Wereldoorlog digitaal beschikbaar

Donderdag 28 april is een archiefbronnenboekje over de Tweede Wereldoorlog verschenen. U kunt de digitale versie onderaan deze pagina downloaden. 

Deze gids is een wegwijzer voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Tweede Wereldoorlog in Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Met behulp van de informatie die dit boekje aanreikt, kunt u zelf op zoek gaan naar vele interessante aspecten van de Tweede Wereldoorlog van deze gemeenten. De kern van deze gids vormen de overzichten van archiefmateriaal in de secretariearchieven van de 15 voormalige gemeenten, die berusten in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward Bovendien is een literatuuroverzicht opgenomen.

Bij het samenstellen van dit overzicht hebben wij ons gebaseerd op de beschrijvingen in de archiefinventarissen. Maar ongetwijfeld bevindt zich in de archieven meer informatie over de Tweede Wereldoorlog. Verder beheren wij honderden archieven van instellingen die namens de gemeente taken uitvoerden, de zogenaamde gedeponeerde archieven, zoals die van de gemeentepolitie, en particuliere archieven. Deze archieven zijn in deze gids buiten beschouwing gelaten. In de eerste plaats vanwege de afbakening van deze gids, maar in sommige gevallen ook vanwege het ontbreken van een archiefinventaris.  Voor zover er wel archiefinventarissen aanwezig zijn van gedeponeerde en particuliere archieven, kunt u deze raadplegen in de rubrieken Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren op www.friesarchiefnet.nl

Download bronnenboekje (76 Mb)

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae