logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Wethouder Mirjam Bakker neemt eerste exemplaar boek over Staverse meren in ontvangst

Het is 400 jaar geleden dat de Staverse Noarder- en Sudermar droog vielen.

Dit was een van de eerste en grootste ondernemingen op dit gebied in Friesland. Gelijktijdig ontstond tussen beide polders de Wanservaart, nu onderdeel van het Johan Frisokanaal. De studiegroep Oud Staveren, opgericht rond 1990, had in de afgelopen jaren genoeg historisch materiaal verzameld om een lijvig boekwerk samen te stellen. Het beschrijft het ontstaan van de meren, de plannen voor de inpoldering, de poldermolens, de landerijen, de bewoners en nog veel meer.


Wethouder Mirjam Bakker ontvangt het eerste exemplaar uit handen van Rob Boom van de studiegroep Oud Staveren

Het eerste exemplaar nam wethouder Mirjam Bakker (o.a. cultuur en kunst) in ontvangst in het gloednieuwe cultuurhistorisch centrum van Súdwest-Fryslân “De Tiid” in Bolsward. Hier kan binnenkort ook het oude stadsarchief van Staveren voor historisch onderzoek geraadpleegd worden, één van de belangrijkste bronnen voor de samenstellers van het boek.

Naast de gemeente Súdwest-Fryslân hebben ook de Ottema-Kingmastichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân deze uitgave mogelijk gemaakt. Het boek met de titel “Van ondiepe poelen tot meerlanden, uit de historie van de Staverse meren” is voorlopig te koop in de studiezaal van “De Tiid”, Jongemastraat 2 te Bolsward, of is te bestellen bij de studiegroep Oud Staveren via: studiegroep.oudstaveren@upcmail.nl.  Het boek omvat ruim 350 blz.  kost € 29,75, is gebonden en voorzien van vele illustraties en een namenindex van alle in het boek voorkomende personen. Het boek kan, na bevestiging, bezorgd of afgehaald worden. Bij verzending (in Nederland) komt er € 5,50 aan verzendkosten bij.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae