logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Archief vroegere gemeente Hemelumer Oldeferd volledig in kaart gebracht

Het archief van de vroegere gemeente Hemelumer Oldeferd  over de periode 1650-1983 is volledig in kaart gebracht.Het gaat in totaal om ongeveer 100 meter aan archiefstukken en honderden beschrijvingen.

Historici, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen vanaf heden via het www.friesarchiefnet.nl zien welke archiefstukken er zijn.

Het gaat om de volgende archiefblokken:

Om de stukken in te zien, kan een afspraak gemaakt worden met het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân.

Vier eeuwen ontwikkeling

Het archief geeft een mooi beeld hoe Hemelumer Oldeferd zich in ruim vier eeuwen heeft ontwikkeld en wat de rol van de gemeente (en de voorloper: grietenij) daarbij is geweest. Bijvoorbeeld op het gebied van de kerkelijke zaken, onderhoud van armen, onderwijs en verkeer en vervoer. Maar ook over de Tweede Wereldoorlog is veel te vinden Het oudste stuk dateert van 1650, een procuratieboek. Dit is een register waarin een verscheidenheid aan administratieve handelingen werd vastgelegd.

Over de gemeente Hemelumer Oldeferd

Hemelumer Oldeferd was een voormalige heeft bestaan tot 1984, toen het samen met de gemeenten Hindeloopen, Stavoren en Workum fuseerde tot Nijefurd. Nijefurd ging in 2011 op in de huidige gemeente Súdwest-Fryslân.

Tot 1956 heette de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde (H.O.N.). De naam van de gemeente is afgeleid van de oude hoofdplaats Hemelum; Oldeferd is het oude rechtsgebied: ferd (vrede); Noordwolde is het gebied in het zuidoosten van de gemeente waarin de dorpen Kolderwolde, Oudega en Elahuizen liggen. In 1955 besloot de gemeenteraad de naam te wijzigen naar Hemelumer Oldeferd. Deze naamswijziging had twee redenen. Ten eerste is de naam Oldeferd taalkundig correcter dan Oldephaert. Oldephaert deed ten onrechte denken aan oude vaart. Ten tweede was de oude naam erg lang en gaf de aanduiding Noordwolde verwarring met het dorp Noordwolde in de emeente Weststellingwerf. De gemeente Hemelumer Oldeferd bevatte in 1983 zeven dorpen. De hoofdplaats was Koudum. De Nederlandse namen waren de officiële, met uitzondering van It Heidenskip.

 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae