logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Digitaal toegankelijk maken bevolkingsregisters halverwege

Bijna 5 maanden na de start van het project 'Fan wa bisto ien?' (digitaal toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922) op www.velehanden.nl, is 50% van alle scans dubbel ingevoerd en gecontroleerd.

Ofwel bijna 39.000 scans met in totaal ruim 716.000 ingevoerde namen. Hulde voor alle vrijwilligers die hiermee bezig zijn. Als de werkzaamheden in dit hoge tempo doorgaan, is het project eind 2022 afgerond. De bevolkingsregisters van de vroegere gemeenten Baarderadeel, Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hennaarderadeel, Hindeloopen, IJlst, Staveren en Workum staan zijn inmiddels te raadplegen op www.allefriezen.nl. Aan het toegankelijk maken van de registers van Sneek, WIjmbritseradeel en Wonseradeel wordt hard gewerkt. 

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae