logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Wet Open Overheid oude stijl; gemeenteverslagen voorgangers gemeente Súdwest-Fryslân worden gedigitaliseerd

Vrijwilligers van het gemeentearchief Súdwest-Fryslân zijn begonnen met het digitaliseren van de gemeenteverslagen van de 11 vroegere gemeenten die tot 1984 hebben bestaan. Het gaat om Baarderadeel, Bolsward, Hennaarderadeel, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren, Wijmbritseradeel en Wonseradeel.

Gemeenten waren vanaf 1851 verplicht om elk jaar een verslag te maken over ‘den toestand der gemeente’. Op basis van vaststaande hoofdstukken werd elk jaar beschreven hoe een gemeente ervoor stond. Hoeveel inwoners waren erbij gekomen?  Hoeveel verdiende elke bestuurder en ambtenaar? Welke besmettelijke ziektes heersten er in de gemeente? Hoeveel mensen bezweken hieraan? Hoeveel scholen telde de gemeente? En hoeveel processen-verbaal schreef de politie uit?

Alles werd bijgehouden en doordat het jaarlijks gebeurde geven deze verslagen een goed overzicht van de ontwikkelingen in de gemeenten. De verslagen werden tot 1930 jaarlijks gemaakt, daarna maakten de gemeenten soms een samenvattend verslag over de jaren 1931-1935. Ze werden gestuurd naar de provincie, maar elke gemeente hield ook een exemplaar voor zichzelf. 

Zodra de ca. 80 verslagen van een gemeente zijn gedigitaliseerd, komen deze direct beschikbaar op deze website en op www.friesarchiefnet.nl. Het gehele project wordt in 2023 afgerond.  

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae