logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Een boerderij in Easterwierrum met een adelijke geschiedenis

“Een plaats groot negentig ponden, met zevenentwintig florenen en eenentwintig stuivers” Zo luidde de beschrijving van een statige kop-hals-romp boerderij aan de huidige Hegedyk 2 in Easterwierrum in 1798.

Het dorp Easterwierrum (Oosterwierum) ligt in de voormalige grietenij- en gemeente Baarderadeel. Deze gemeente ging in 1984 op in Littenseradiel, die op haar beurt die in 2018 opging in de Gemeente Súdwest-Fryslân. De geschiedenis van de boerderij aan de Hegedyk gaat ver terug. Het pand wordt reeds genoemd in het floreenkohier van 1700 van de grietenij Baarderadeel. Het is tevens niet zomaar een boerderij, maar een zate met een adellijke geschiedenis, zo blijkt uit stukken die worden bewaard bij het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân.

Wat is er bij het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân zoal te vinden over de boerderij in Easterwierrum? In het boekje “Een plaats groot negentig ponden, met zevenentwintig florenen en eenentwintig stuivers” dat gratis is aan te vragen via archief@sudwestfryslan.nl, zullen de resultaten van dit archiefonderzoek worden gepresenteerd. Tegelijkertijd zal aandacht worden besteed aan het zoeken in de verschillende bronnen die aan de orde komen. Het boekje kan op deze manier als voorbeeld dienen voor degenen die ook archiefonderzoek willen doen naar een onroerend goed, zoals een boerderij.

 

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae