logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Oudste gedeelte archief Stavoren gedigitaliseerd

Het gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft ruim 100 Nederlandstalige stukken uit het archief van Stavoren over de periode 1480-1580 gedigitaliseerd en omgezet naar leesbare tekst. De stukken zijn te raadplegen op www.detiid.nl/archieven

“Met het digitaliseren van deze archiefstukken is een volgende stap gezet om het doen van onderzoek in onze archieven zo laagdrempelig mogelijk te maken,” zegt wethouder cultuur en erfgoed, Petra van den Akker. “We willen graag dat onze archieven toegankelijk zijn voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Súdwest-Fryslân. Het is fijn dat dat vanuit je eigen huis kan. Bovendien bereiken we met een digitaal archief een grotere doelgroep”, aldus van den Akker.

Rijke Staverse historie

Stavoren kent een rijke historie, waarvan een groot deel is terug te vinden in het archief. Bijvoorbeeld over het verdedigen van de stad tijdens de Tachtigjarige oorlog en een lijst met voorwaarden waarop de schippers van Stavoren de vaart op Spanje en Portugal wordt toegestaan. 

Meer archiefstukken digitaal beschikbaar

Behalve het archief van Stavoren zijn inmiddels ook de volgende archiefstukken digitaal beschikbaar op www.detiid.nl/archieven. Het gaat om:

 • Baarderadeel:  Gemeenteverslagen 1916-1935;
 • Bolsward: Gemeenteverslagen 1851-1929;
 • Bolsward: Postboek 1562-1843
 • Hindeloopen: Gemeenteverslagen 1930-1935;
 • Hindeloopen: Inschrijvingsregisters van het weeshuis, 1733-1819
 • Hindeloopen: Stukken betreffende het opnemen van Belgische en Franse vluchtelingen, 1914-1918
 • IJlst:  Gemeenteverslagen 1851-1929
 • Sneek: Gemeenteverslagen 1912-1931
 • Sneek: Stadsrecht 1456
 • Sneek: Stukken betreffende het opnemen van Belgische en Franse vluchtelingen 1914-1926
 • Workum: Inschrijvingsregisters van het weeshuis 1778-1915

 *Op www.detiid.nl/archieven kan bij het gewenste onderwerp het kopje ‘Toon resultaten met scans’ aangevinkt worden om zo de gescande archieven te raadplegen. De teksten zijn te lezen door op de omschrijving van het archiefstuk te klikken.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae