logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Archief vroegere gemeente Nijefurd in kaart gebracht

Het archief van de vroegere gemeente Nijefurd over de periode 1984-2010 is volledig in kaart gebracht. Het gaat in totaal om 85 meter aan archiefstukken en honderden beschrijvingen.

Historici, onderzoekers en andere geïnteresseerden kunnen via deze website en een traditionele papieren archiefinventaris zien welke archiefstukken er zijn. Veel stukken zijn openbaar, met uitzondering van die welke privacygevoelig zijn.  

Het archief geeft een mooi beeld hoe Nijefurd zich in de jaren rond de eeuwwisseling heeft ontwikkeld en wat de rol van de gemeente daarbij is geweest. Bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare orde en veiligheid, verkeer en vervoer, economie, maatschappelijke zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur. 

De archiefinventaris is gemaakt door het bedrijf DOXsupport in het kader van een omvangrijk project om de archieven van alle voorgangers van de gemeente Súdwest-Fryslân op orde te brengen. Eerder werden de archieven van de voorlopers van Nijefurd (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren en Workum) al in kaart gebracht. In 2023 volgen de archieven van de gemeenten Wûnseradiel en Bolsward tot de opheffing van beide gemeenten in 2010.

Projectleider Bert Vos (rechts) overhandigt de archiefinventaris aan gemeentearchivaris Jack de Vries

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae