logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

Boekje ‘Eene boerehuizinge aan de Far’ gratis aan te vragen

Wat is er bij het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân te vinden over de zathe in kwestie en diens eigenaren? In dit boekje wordt aan de hand van archiefstukken het verhaal van deze boerderij verteld.

'Geeft met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekende P. Peereboom, dat hij voornemens is een gebouw te doen oprichten te Jutrijp, ter vervanging van een boerehuizinge en schuur aldaar, dat dit gebouw zal worden bestemd tot boerebedrijf en woning en dat de bouwmeester van dit werk is Hendrik Hendriks Kramer.’

Bovenstaand citaat is afkomstig uit een verzoekschrift uit april 1912. Deze heeft betrekking op een boerderij in Jutrijp, die men op dat moment al voor de tweede keer in 39 jaar tijd wilde herbouwen. Het zou niet de laatste keer zijn. De boerderij kent een interessante geschiedenis. Het pand is in de afgelopen 223 jaar gesloopt, herbouwd, nogmaals afgebroken, weer opgebouwd, afgebrand en vervolgens weer uit de as herrezen. De boerderij bestaat nog steeds en staat aan de Riperwei in Jutrijp. Eerder werd deze voorafgegaan door een stelpboerderij en twee kop-hals-romp boerderijen. De zathe die voor 1873 op het terrein stond werd meer dan honderd jaar bewoond door de welgestelde boerenfamilie Rudolphi. De Rudolphi’s speelden in de achttiende- en negentiende eeuw een belangrijke rol bij het grondbezit in en rond Jutrijp, alsmede bij de hervormde kerk van dit dorp.

Het boekje is gratis aan te vragen via archief@sudwestfryslan.nl 

 

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae