logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Het bijzondere verhaal van Oepke Bonnema die emigreerde naar de Verenigde Staten

Oepke Bonnema, geboren in 1825 in Kimswerd, was een rijke graanhandelaar, die tijdens zijn werk de grote armoede onder de mensen zag en emigreerde naar de Verenigde Staten.

Naar het 'land van de onbegrensde mogelijkheden'

Daarom besloot hij in 1853 om ze enthousiast te maken met hem te emigreren naar de Verenigde Staten, het 'land van de onbegrensde mogelijkheden.' Oepke nam alle kosten voor de reis voor zijn rekening. 92 mensen gingen met hem mee, 6 haakten in Liverpool af, moe van de ontberingen die zij tijdens de reis vanuit Harlingen hadden moeten doorstaan.

Schipbreuk 

De bootreis van Liverpool naar de Verenigde Staten was een drama. De opvarenden werden geteisterd door stormen en bij de Bahama's leden zij schipbreuk. De eersten die het zinkende schip verlieten waren de kapitein en zijn crew, de opvarenden ontredderd achterlatend. Oepke en zijn mede-reizigers werden echter gered en vanuit New Orleans vertrokken zij over de Mississippi naar het Noorden.

Bloeiende nederzetting

In de staat Wisconsin stichtten zij het dorpje Frisia, later omgedoopt in New Amsterdam. Aanvankelijk was New Amsterdam een bloeiende nederzetting, waar jaarlijks tientallen emigranten uit Nederland neerstreken. Tegenover zijn huis had Oepke een hotel. Zijn kruidenierswinkel stond in de buurt van zijn eerste zaagmolen. Hij was jarenlang de drijvende kracht in de gemeenschap. 

Verval

Maar het was niet alles goud wat er blonk. Oepke was niet gelukkig was in de liefde, hij scheidde tweemaal. En een door hem opgezette stoombootonderneming op de Mississippi werd een faliekante mislukking. Omstreeks 1880 raakte New Amsterdam in verval. Oepke, naar wie een straat is vernoemd (Oepkastreet) overleed in 1895 in het dorp dat hij zelf stichtte. Detail: op zijn grafsteen staat een verkeerd geboortejaar vermeld (1826 in plaats van 1825).



Ben jij ook op zoek naar bijzondere verhalen? Ze liggen voor het oprapen in onze archieven en gedigitaliseerde kranten

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae