logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Waar bevond zich welk huis in Bolsward?

In veel plaatsen werden de adressen vroeger anders geschreven dan nu. Zo ook in Bolsward. Daar werden de adressen tot 1921 opgeschreven als wijkletter + nummer. Bijvoorbeeld ‘C308’ of ‘F25’.

In het archief van de voormalige gemeente Bolsward zijn diverse archiefstukken te vinden waarin de adressen op deze wijze zijn genoteerd. Maar hoe weet je dan waar deze huizen zich precies bevonden? Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft dit document gemaakt; aan de hand waarvan de locatie van oude adressen in Bolsward kan worden achterhaald. In dit bestand staat de huisnummering van Bolsward uit de periode 1837-1921. Bolsward was toen verdeeld in de wijken A tot en met F. Dit bestand bestaat uit twee delen. Op de pagina’s 4 t/m 21 wordt door middel van kaartmateriaal ingegaan op de huisnummering van de periode 1837-1866. Op de kaartjes wordt aangegeven waar de adressen zich bevonden. Elk kaartje is voorzien van de straatnamen die in 1837 in gebruik waren in Bolsward. Het kaartmateriaal heeft slechts betrekking op de wijken A tot en met E. Voor de situatie in wijk F in de periode 1837-1866 is een tabel gemaakt, waarin staat beschreven waar de gebouwen zich bevonden. Deze staat op pagina 22. De tabellen waarin voor elke wijk, per jaar, de huisnummering uit 1866-1921 kan worden bekeken zijn te vinden op pagina 24 en verder.

De gegevens zijn ontleend aan het Bevolkingsregister van 1837 en de kohieren van hoofdelijke omslag 1866-1921.

Download het overzicht. 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae