logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

70 jaar Workumer geschiedenis op een digitaal presenteerblad beschikbaar

‘Op den 5 februari ontstond brand in de huizinge van den heer S.M. Gaastra aan het Marktplein. Door flinke werking der spuiten was de brand spoedig gebluscht.”

Deze passage is afkomstig uit het gemeenteverslag van 1893 van de vroegere gemeente Workum. De gemeenteverslagen over de periode 1853-1923 zijn nu digitaal te raadplegen. Zet wel even het vinkje voor 'Toon alleen resultaten met scans' aan! De verslagen zijn gedigitaliseerd door vrijwilligers van het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân.

In het Bolswards Nieuwsblad van 9 februari 1893 staat een uitgebreid verslag van de brand in het huis van de heer Gaastra. Klik op de geel gemarkeerde passages. 

Over de gemeenteverslagen

Gemeenten waren vanaf 1851 verplicht om elk jaar een verslag te maken over ‘den toestand der gemeente’. Op basis van vaststaande hoofdstukken werd elk jaar beschreven hoe een gemeente ervoor stond. Hoeveel inwoners waren erbij gekomen?  Hoeveel verdiende elke bestuurder en ambtenaar? Welke besmettelijke ziektes heersten er in de gemeente? Hoeveel mensen bezweken hieraan? Hoeveel scholen telde de gemeente? En hoeveel processen-verbaal schreef de politie uit?

Alles werd bijgehouden en doordat het jaarlijks gebeurde geven deze verslagen een goed overzicht van de ontwikkelingen in gemeenten. De verslagen werden tot 1930 jaarlijks gemaakt, daarna maakten de gemeenten soms een samenvattend verslag over de jaren 1931-1935. Ze werden gestuurd naar de provincie, maar elke gemeente hield ook een exemplaar voor zichzelf. 

Meer on-line informatie over Workum

Tresoar en het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân hebben nog meer informatie over Workum gedigitaliseerd. De komende jaren komen er nog meer bronnen digitaal beschikbaar.

Geboorten vanaf 1811

Huwelijken vanaf 1811

Overlijdens vanaf 1811

Bevolkingsregisters, 1850-1922

Burgerboeken tot en met 1811

Kerkboeken Geboorten en dopen tot en met 1813

Kerkboeken Huwelijken tot en met 1813

Kerkboeken Overlijden tot en met 1814

Kadaster 1832

Nedergerechten tot en met 1811

Notariële archieven tot en met 1935

 

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae