logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Ruim 1500 krantenartikelen over het cultureel en economisch leven in Bolsward en omgeving online te raadplegen.

Op gezag van het Militair Gezag, district Sneek veranderde de naam De Jongs Nieuwsblad direct na de Tweede Wereldoorlog in Bolswards Nieuwsblad. Het Militair Gezag wilde namelijk dat alle streekbladen hun overwegend commercieel karakter zouden verliezen en meer aan voorlichting gingen doen.

Fan de Martiny-toer

In het Bolswards Nieuwsblad verscheen daarom de rubriek “Fan de Martiny-toer” met berichten die speciaal voor het economisch en cultureel leven in Friesland in het algemeen en Bolsward in het bijzonder van belang zouden zijn. Het eerste artikel verscheen op 22 juni 1945. Hierin lezen wij dat onder meer de Rijkszuivelschool in Bolsward in september weer zou beginnen. Weliswaar met een belangrijke wijziging in hun programma, namelijk het omlaag brengen van de toelatingseisen, waardoor ook ‘boere- en doarpsjonges’ de opleiding zouden kunnen gaan volgen. Nadien volgden zo’n 1500 artikelen over het cultureel en economisch leven.

Fan Stêd en Lan,

 In 1972 vond de redactie het tijd om de titel van de rubriek te veranderen. In het Bolswards Nieuwsblad van 1 februari 1972 lezen wij hierover het volgende: “Namen, namen en nog eens namen werden er bedacht voor de Martiny-toer-nieuwe stijl, die onze lezers blijkbaar zeer waarderen. Te veel om op te noemen: Eachweid, Stêd  en doarp, Fan’e doarpstour, ús Herntsje, Foar it sizzen ens. Tenslotte is, dit in overleg met de schrijver van de rubriek, de keuze gevallen op Fan Stêd en Lan, als zijnde de titel, die het doel het meest benadert. Het is nl. de bedoeling zowel de stad als het platteland in de wekelijkse beschouwingen te betrekken.”

 Je kunt alle artikelen lezen in onze krantendatabase.

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae