logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

Tentoonstelling 'Ecolistische Manifesten' van Kees van Leeuwen te zien in de binnentuin

In de binnentuin van Museum De Tiid is van 8 juni t/m 1 september de tentoonstelling Ecolistische Manifesten van Kees van Leeuwen te zien. 

Ecolisme is ethiek gebaseerd op gelijkwaardige ecologische verhoudingen. Dit wil zeggen dat alles wat zich in de natuur aan ons voordoet evenveel recht van bestaan heeft. Op basis van dit onderwerp heb ik zes manifesten gemaakt van acryl op sloophout. Eén manifest bestaat uit vijf panelen, die op een houten geraamte zijn gemonteerd. Het eerste, derde en vijfde paneel zijn voorstellingen geïnspireerd op afbeeldingen van de Maya-tempel in Chiapas in Mexico met daarnaast op het tweede en vierde paneel de bijbehorende tekst gedrukt, met uit linoleum gesneden letters. Er zijn manifesten in het Nederlands, Duits, Frans, Engels, Spaans en Italiaans.

Oorspronkelijke bewoners van Amerika hadden de opvatting dat een mens de aarde deelde met alle andere verschijnselen en dat zij niet meer van de aarde behoorde te nemen dan nodig was voor primaire levensbehoeften. Een mens was nevengeschikt in recht op bestaan aan de overige verschijnselen in de natuur. Een bloem en een bij waren broer en zus. Aboriginal Australiërs gingen zelfs zo ver dat ze een te doden dier om toestemming vroegen het te mogen doden als ze verder niets hadden te eten en anders zouden omkomen van de honger.

Bij de manifesten is een catalogus gemaakt met nadere uitleg. Deze zijn ter plaatse verkrijgbaar voor vijf euro. De opbrengst komt ten goede aan It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân.

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae