logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws

24/11/2022

Een boerderij in Easterwierrum met een adelijke geschiedenis

“Een plaats groot negentig ponden, met zevenentwintig florenen en eenentwintig stuivers” Zo luidde de beschrijving van een statige kop-hals-romp boerderij aan de huidige Hegedyk 2 in Easterwierrum in 1798. Meer…

09/11/2022

Wat is de connectie tussen Albert Einstein en de gemeente Súdwest-Fryslân?

Het antwoord ligt in deze geboorteakte van Willem de Sitter uit 1872, die wordt bewaard in het gemeentearchief in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Meer…

27/10/2022

Wat is er in de gemeentelijke archieven te vinden over boerderijen?

Het Gemeentearchief Sudwest-Fryslan heeft een boekje gemaakt, waarin staat beschreven wat er in de gemeentelijke archieven is te vinden over boerderijen. Als voorbeeld zijn genomen de boerderijen Groot- en Klein Knossens vlakbij Bolsward  Meer…

14/10/2022

Doopboek Titus Brandsma weer als nieuw

Het doopboek met daarin de inschrijving van Titus Brandsma (23 februari 1881) is recent gerestaureerd en vanaf 25 oktober as. te raadplegen in de tentoonstelling 'In het voetspoor van Titus Brandsma' Meer…

04/10/2022

Maand van de geschiedenis ook in De Tiid

Bibliotheken Mar & Fean en het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân hebben een kleine tentoonstelling samengesteld in het kader van de Maand van de geschiedenis. Meer…

04/10/2022

On-line doorzoekbare oude krantenpagina's Súdwest-Fryslân uitgebreid

Het gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft de krantendatabase op deze website uitgebreid met het Bolswarder Nieuwsblad 1962-1975 en het Sneeker Nieuwsblad 1962-1970. Meer…

23/09/2022

Waar kun je archieven over Súdwest-Fryslân vinden?

In De Tiid bewaren wij zo'n 700 archieven, die toegankelijk zijn gemaakt op www.friesarchiefnet.nl  Maar ook op andere sites is veel informatie te vinden. Meer…

24/08/2022

Toegankelijk maken bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân bereikt mijlpaal

500.000 namen ingevoerd en gecontroleerd. Dat is de oogst van een half jaar noeste arbeid door ruim 300 vrijwilligers, die bezig zijn om de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk te maken voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders. Meer…

17/08/2022

Wet Open Overheid oude stijl; gemeenteverslagen voorgangers gemeente Súdwest-Fryslân worden gedigitaliseerd

Vrijwilligers van het gemeentearchief Súdwest-Fryslân zijn begonnen met het digitaliseren van de gemeenteverslagen van de 11 vroegere gemeenten die tot 1984 hebben bestaan. Het gaat om Baarderadeel, Bolsward, Hennaarderadeel, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren, Wijmbritseradeel en Wonseradeel. Meer…

27/07/2022

In het voetspoor van Titus Brandsma

Vanaf donderdag 28 juli tot donderdag 4 mei 2023 is de tentoonstelling over Titus Brandsma.  Meer…

13/07/2022

Voormalige gemeente Sneek was niet actief betrokken bij onteigening Joods Vastgoed

De voormalige gemeente Sneek is tijdens de Tweede Wereldoorlog niet actief betrokken geweest bij de onteigening van Joods Vastgoed. Ook speelde de gemeente na 1945 geen actieve rol bij het rechtsherstel van dit vastgoed. Verder is er geen bewijs gevonden dat de gemeente naheffingen en boetes heeft opgelegd aan Joodse vastgoedeigenaren die na de oorlog terugkeerden naar Sneek. Meer…

06/07/2022

‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’; website voor basisschoolleerlingen online

Kinderburgemeester Jan Eise Kruithof van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft woensdag 6 juli de website ‘Tijdreis door Súdwest-Fryslân’ gelanceerd. Meer…

05/07/2022

Archief vroegere gemeente Workum volledig in kaart gebracht

Het archief van de vroegere gemeente Workum  over de periode 1539-1983 is volledig in kaart gebracht. Het gaat in totaal om ruim 100 meter aan archiefstukken en honderden beschrijvingen. Meer…

04/07/2022

Ruim 100.000 oude krantenpagina’s uit Súdwest-Fryslân online doorzoekbaar

Het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft een groot aantal kranten uit de regio over de periode 1846-1961 gedigitaliseerd.  Meer…

29/06/2022

Digitaal toegankelijk maken bevolkingsregisters halverwege

Bijna 5 maanden na de start van het project 'Fan wa bisto ien?' (digitaal toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922) op www.velehanden.nl, is 50% van alle scans dubbel ingevoerd en gecontroleerd. Meer…

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae