logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

27/01/2023

Oudste gedeelte archief Stavoren gedigitaliseerd

Het gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft ruim 100 Nederlandstalige stukken uit het archief van Stavoren over de periode 1480-1580 gedigitaliseerd en omgezet naar leesbare tekst. De stukken zijn te raadplegen op www.detiid.nl/archieven Meer…

25/01/2023

Wie weet waar deze filmopnamen over evacuees tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gemaakt?

Het Fries Film en Audio Archief en het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân zijn benieuwd of iemand de plaats herkent, waar de aankomst per boot van evacuees eind 1944, begin 1945 mogelijk geweest kan zijn. Is het in Bolsward? Of wellicht in Hallum zoals ook gesuggereerd wordt? Meer…

09/01/2023

Wat is er bij het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân te vinden over buitenplaatsen en hun bewoners?

“In het noorder en westergedeelte is doorgaans het kleilandt alwaar de weit, gerst, koolsaat en anderen granen benevens d’aardvrugten overvloedig wassen: ook vind men hier seer smakelijke boom-vrugten in de hovingen ende plantagien bij de huisen der Edelen en Eigen-erfden, welke in dese landstreek seer veel zijn.” Meer…

07/12/2022

Ruim 750.000 namen van vroegere inwoners Súdwest-Fryslân in beeld gebracht

Meer dan 350 vrijwilligers uit heel Nederland maakten de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders. Meer…

01/12/2022

Opzoek naar verhalen over evacués tijdens de Tweede Wereldoorlog

In het gemeentearchief hebben wij van enkele voormalige gemeenten archieven betreffende de evacués die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Friesland zijn gekomen. Meer…

24/11/2022

Een boerderij in Easterwierrum met een adelijke geschiedenis

“Een plaats groot negentig ponden, met zevenentwintig florenen en eenentwintig stuivers” Zo luidde de beschrijving van een statige kop-hals-romp boerderij aan de huidige Hegedyk 2 in Easterwierrum in 1798. Meer…

09/11/2022

Wat is de connectie tussen Albert Einstein en de gemeente Súdwest-Fryslân?

Het antwoord ligt in deze geboorteakte van Willem de Sitter uit 1872, die wordt bewaard in het gemeentearchief in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Meer…

27/10/2022

Wat is er in de gemeentelijke archieven te vinden over boerderijen?

Het Gemeentearchief Sudwest-Fryslan heeft een boekje gemaakt, waarin staat beschreven wat er in de gemeentelijke archieven is te vinden over boerderijen. Als voorbeeld zijn genomen de boerderijen Groot- en Klein Knossens vlakbij Bolsward  Meer…

14/10/2022

Doopboek Titus Brandsma weer als nieuw

Het doopboek met daarin de inschrijving van Titus Brandsma (23 februari 1881) is recent gerestaureerd en vanaf 25 oktober as. te raadplegen in de tentoonstelling 'In het voetspoor van Titus Brandsma' Meer…

04/10/2022

Maand van de geschiedenis ook in De Tiid

Bibliotheken Mar & Fean en het Gemeentearchief Súdwest-Fryslân hebben een kleine tentoonstelling samengesteld in het kader van de Maand van de geschiedenis. Meer…

04/10/2022

On-line doorzoekbare oude krantenpagina's Súdwest-Fryslân uitgebreid

Het gemeentearchief Súdwest-Fryslân heeft de krantendatabase op deze website uitgebreid met het Bolswarder Nieuwsblad 1962-1975 en het Sneeker Nieuwsblad 1962-1970. Meer…

23/09/2022

Waar kun je archieven over Súdwest-Fryslân vinden?

In De Tiid bewaren wij zo'n 700 archieven, die toegankelijk zijn gemaakt op www.friesarchiefnet.nl  Maar ook op andere sites is veel informatie te vinden. Meer…

24/08/2022

Toegankelijk maken bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân bereikt mijlpaal

500.000 namen ingevoerd en gecontroleerd. Dat is de oogst van een half jaar noeste arbeid door ruim 300 vrijwilligers, die bezig zijn om de bevolkingsregisters over de periode 1850-1922 van de vroegere gemeenten van Súdwest-Fryslân toegankelijk te maken voor mensen die op zoek zijn naar hun voorouders. Meer…

17/08/2022

Wet Open Overheid oude stijl; gemeenteverslagen voorgangers gemeente Súdwest-Fryslân worden gedigitaliseerd

Vrijwilligers van het gemeentearchief Súdwest-Fryslân zijn begonnen met het digitaliseren van de gemeenteverslagen van de 11 vroegere gemeenten die tot 1984 hebben bestaan. Het gaat om Baarderadeel, Bolsward, Hennaarderadeel, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, IJlst, Sneek, Stavoren, Wijmbritseradeel en Wonseradeel. Meer…

27/07/2022

In het voetspoor van Titus Brandsma

Vanaf donderdag 28 juli tot donderdag 4 mei 2023 is de tentoonstelling over Titus Brandsma.  Meer…

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae