logo Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Nieuws

28/09/2021

Bekijk het filmpje over de bibliotheek in De Tiid

Op 1 maart opende de nieuwe bibliotheek Bolsward zijn deuren in Cultuurhistorisch centrum De Tiid. Op dat moment zat men nog midden in de lockdown en moest de bibliotheek nadenken over hoe een leuke opening te houden zonder publiek. Meer…

23/09/2021

Oud-archief Staveren naar De Tiid in Bolsward

Na 128 jaar berust het archief van de vroegere gemeente Staveren over de periode 1331-1815 weer bij de rechtmatige eigenaar, de gemeente Súdwest-Fryslân. Meer…

10/09/2021

'Wat staat daer?’ Geef je op voor cursus oud schrift leren lezen

Tegenwoordig zijn er veel mensen die zich bezighouden met de geschiedenis, bijvoorbeeld van hun stad of dorp of misschien wel van hun familie. Meer…

26/08/2021

VVV Bolsward naar De Tiid

VVV Bolsward gaat per 1 september verhuizen van it Gysbert Japicxhûs aan de Wipstraat naar het nieuwe Cultuurhistorische centrum De Tiid  in Bolsward.  Meer…

30/08/2021

Historische archieven De Fryske Marren naar De Tiid

Maandag 30 augustus hebben de gemeente De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân de overeenkomst ondertekend voor de huur door eerstgenoemde gemeente van depotruimte in het Cultuurhistorisch centrum De Tiid. Meer…

16/08/2021

Koning opent Cultuur Historisch Centrum De Tiid

Zijne Majesteit de Koning opent dinsdagochtend 7 september Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward. De Tiid is gevestigd in het voormalig stadhuis van Bolsward. Meer…

15/07/2021

Gemeentearchief geopend

Het gemeentearchief is op afspraak geopend Meer…

28/06/2021

Een honderdjarige

Bibliotheek Bolsward bestond op 8 juni 100 jaar! Daarom zijn wij op zoek naar jouw verhaal over de Bibliotheek. Meer…

08/06/2021

Terugkeer stadhuistoren kroon op De Tiid in Bolsward

Cultuur Historisch Centrum De Tiid in Bolsward nadert zijn voltooiing! De gerestaureerde stadhuistoren van Bolsward keert per schip terug naar de stad en wordt herplaatst op het voormalige stadhuis. Hiermee wordt de kroon op het werk gezet. Meer…

01/06/2021

Wethouder Mirjam Bakker neemt eerste exemplaar boek over Staverse meren in ontvangst

Het is 400 jaar geleden dat de Staverse Noarder- en Sudermar droog vielen. Meer…

25/05/2021

Foto-collectie Tonnie Siemonsma naar De Tiid

Tonnie Siemonsma heeft tienduizenden foto's die hij vanaf 1970 van Bolsward heeft gemaakt, in bruikleen gegeven aan De Tiid. Meer…

05/05/2021

De evacuees en de tocht naar Baarderadeel

Bij het jaar 1945, en de dag 5 mei staan wij stil bij het terugkeren van de vrijheid. Meer…

09/04/2021

Historische films van steden en dorpen in Súdwest-Fryslân

Dankzij de medewerking van het Fries Filmarchief kun je nu een groot aantal films van steden en dorpen in Súdwest-Fryslân bekijken. Meer…

Cultuur Historisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae