logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Archiefstuk van de maand januari 2022

De Laurentiuskerk te Folsgare

In het kleine dorpje Folsgare, met iets meer dan 300 inwoners staat de Laurentiuskerk. De zadeldaktoren van de kerk stamt naar schatting uit de 13e eeuw, en heeft een luidklok uit 1532, die gegoten is door Geert van Wou en Johan ter Steghe, de rest van de kerk stamt uit de 19e eeuw.

Start van de bouw

Het archiefstuk van de maand januari is een tekening van de Laurentiuskerk, die op 26 november 1863 is gemaakt, door Pieter W. Twijnstra. Pieter Willems Twijnstra was een timmerman in Folsgare, en werd de opdracht toevertrouwd voor de bouw van de kerk. In 1864 werd er begonnen met de bouw van de kerk, maar lang heeft dit gebouw niet gestaan. Door een slechte fundering moest de kerk tien jaar later, in 1874, worden afgebroken. In 1875 wordt er een nieuwe zaalkerk gebouwd. Ditmaal is de bouw van de kerk gegeven aan Willem M. Walsmeer, een timmerman-aannemer te Uitwellingerga. Dit verklaart ook waarom de kerk die er nu staat, niet helemaal overeenkomt met de tekening uit 1863. Willem Walsmeer heeft in grote lijnen voor eenzelfde ontwerp gekozen, maar met een iets soberdere uitstraling.

Beschermheilige

Oorspronkelijk was de kerk gewijd aan beschermheilige en patroon; Laurentius. Boven de ingang naar de kerk staat het volgende:

‘De bouw dezer kerk is ondernomen in het jaar 1864. Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart. Colloss, 3:16.’ Op de gevelsteen links van de ingang staat: ‘Door bijzondere omstandigheden is de kerk herbouwd in het jaar 1875.’ Op de gevelsteen rechts: ‘En is de eerste steen gelegd door R. T. Abma, det, 8 sept. 1875.’

Bouwtekeningen

In het gemeentearchief hebben we veel bouwtekeningen, maar weinig van de periode van voor 1900. Dit heeft te maken met de woningwet die in 1905 werd vastgesteld, die er voor zorgde dat bouwtekeningen en aanvragen wel bewaard werden, van de periode daarvoor is er dus veel niet bewaard gebleven. Dat maakt de tekening nog net wat bijzonderder, maar zeker ook omdat het een tekening van een kerk is.

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae