logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Nieuws overzicht

Museum De Tiid

Huis van verhalen Museum De Tiid vertelt over de bijzondere geschiedenis en identiteit van deze oeroude regio.

In de zalen van het monumentale stadhuiscomplex komt het verleden tot leven in bijzondere collectiepresentaties en opmerkelijke sleutelfiguren zoals Titus Brandsma, Gysbert Japicx en Trijntje Hilarides.

Dilemma's

In de vaste presentatie krijg je als bezoeker dilemma’s voorgelegd in verband met die gemeenschappelijke geschiedenis. Hoe kijken hedendaagse Zuidfriezen naar hun historie?
Was Grutte Pier nu een redder of een rover? Verder kom je van alles te weten over een van de mooiste stadhuizen van Nederland en is je bezoek niet compleet zonder bezichtiging van de beroemde torenzolder.

Toegankelijkheid

  • Het museum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Op feestdagen gesloten.
    Extra openingstijden herfstvakantie;
    Zaterdag 15 oktober 10.00 - 17.00 uur en Zondag 16 oktober 12.00 - 17.00 uur
    Zaterdag 22 oktober 10.00 - 17.00 uur en Zondag 23 oktober 12.00 - 17.00 uur 
  • Toegang: 7,95 euro 
  • Museumjaarkaart is (nog) niet geldig;
  • Torenrondleidingen worden gegeven op vaste data en tijd, bekijk hiervoor de agenda pagina 

Adres: Jongemastraat 2

8701 JD Bolsward

Email: info@detiid.nl

Tel: 0515-534333

Organisatie

Stichting Historisch Centrum Westergo (HCW) is verantwoordelijk voor de exploitatie van Museum De Tiid, zaalverhuur, horeca, museumwinkel, VVV en trouwen in De Tiid. 
Stichting HCW wordt geleid door directeur-bestuurder Pascal Arts en heeft een raad van toezicht bestaande uit: Magda Berndsen (voorzitter), Liesbeth Vos en Andre Buwalda.  

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast.
De leden van de Raad van Toezicht hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch, financieel, erfgoed, wetenschappelijk en/of toeristisch gebied voor hun toezichthoudende taak en om als klankbord voor de directeur-bestuurder te kunnen dienen. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt.
Daarnaast zijn zij goed geïntegreerd in de lokale Friese samenleving en hebben draagvlak bij relevante Friese groeperingen en daarbuiten.  

Gedragscodes en richtlijnen

Stichting HCW onderschrijft de Ethische Code voor musea van de Museumvereniging en handelt volgens de Covernace Code Cultuur.

Contact  

Stichting HCW

Adres: Jongemastraat 2

8701 JD Bolsward

Email: info@detiid.nl

Tel: 0515-534333

KVK: 77866460

Contact:

Email: info@detiid.nl 

Tel:  0515-534333

Datum

04 december 2022

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae