logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Ontdek De Tiid

De Tiid in Bolsward is een plek waar je gebruik kunt maken van de kracht van vele partners die samenwerken. In De Tiid kun je inpluggen op de geschiedenis van Súdwest-Fryslân, onderdeel worden en zelf geschiedenis maken.  Benieuwd? Reserveer jouw moment in het museum of maak een virtuele rondleiding.

Persoonlijke verhalen 

 • Alle (cultuur-historische) verhalen worden verteld vanuit een personage.
 • Deze personages zijn bekende Friezen, maar soms zijn het (nog) onbekende mensen.
 • Mensen kunnen zélf verhalen voordragen – aanhakend bij een expositie of als bijdrage aan activiteiten, soms op uitnodiging – maar altijd onder redactie van de curator.
 • De bibliotheek en het archief zijn een permanente bron van persoonlijke verhalen.
 • Regelmatig worden personages gewisseld en worden er dus ook andere, nieuwe verhalen verteld.

Persoonlijke objecten 

 • De Tiid heeft een beperkte eigen collectie, deze wordt gebruikt om de verhalen te kunnen vertellen.
 • Tentoonstellingen worden ook samengesteld uit objecten die mensen (het publiek), op uitnodiging van een curator, aandragen. Zo ontstaan unieke, tentoonstellingen op basis van crowdsourcing.
 • Daarbij is er een grote rol weggelegd voor werving en marketing via (social) media.
 • Ook het archief brengt objecten in die gekoppeld zijn aan personen en hun persoonlijke verhalen.

Persoonlijke kunstwerken

 • De Tiid geeft Nederlandse kunstenaars ruimte om ‘persoonlijk werk’ te presenteren.
 • We geven niet alleen het werk, maar ook de kunstenaar zélf een podium, zodat het publiek zich ook met de mens en maker kan verbinden.
 • In hun werk, bij de totstandkoming of rondom de presentaties, zoeken de kunstenaars vormen van actieve verbinding met en/of participatie van het publiek.
 • Regelmatig bieden we ruimte aan kunstwerken van nog niet gekende of erkende kunstenaars

In alle gevallen stuurt een voor het project aangetrokken curator op kwaliteit en voorziet de personages, verhalen, objecten en kunstwerken van een relevante context waardoor ze het persoonlijke overstijgen en een groter verhaal vertellen. 

Thema's

Die persoonlijke verhalen, objecten en kunstwerken kun jij beleven aan de hand van de volgende thema's:

 • Houding ten opzichte van gezag, vreemde overheersing, de ‘ander
 • Identiteit
 • Friese taal
 • Invloed van het water
 • Handel, scheepvaart, scheepsbouw
 • Veeteelt, zuivel
 • Rechtspraak
 • Culturele, economische en sociale ontwikkeling van de stad Bolsward
 • Het stadhuis van Bolsward
 • Landschap en natuur
 • Ruimtelijke ontwikkeling van de stad Bolsward
 • In het spoor van Titus

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae