logo Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

Archief Stavoren verdween in Zuiderzee

Het had weinig gescheeld of er was in De Tiid geen archief van de gemeente Stavoren aanwezig geweest.

Belangwekkende gebeurtenissen

In een bijeenkomst in 1881 van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde in Leeuwarden, trad als spreker op dr. J. Reitsma uit Hoogezand. Hij herinnerde de vergadering eraan hoe belangrijk de Zuidwesthoek van Fryslân was en hoe daar de meest belangwekkende gebeurtenissen hadden plaatsgevonden.

Zilte golven

Ondanks dat veel archiefmateriaal verloren was gegaan. Reitsma nam als voorbeeld het archief van Stavoren. “Zoo werd o. a. eens het archief te Stavoren opgeruimd, wagonladingen vol werden van de zolders van het gemeentehuis gehaald, aan den dijk gebracht, stuk voor stuk door den Burgemeester nagezien, en wat hij niet kon lezen verdween in de zilte golven. Veel is door dergelijk vandalisme voor de geschiedenis verloren gegaan. Des te meer moeten wij op prijs stellen het weinige dat uit die oude tijden voor de geschiedenis is bewaard gebleven”

Cultuurhistorisch Centrum De Tiid maakt gebruik van Erfgoednet 3.0 een product van Picturae